Järjestyssäännöt

As.oy Raskipuisto

Friskinpolku 14

20360  Turku

 

                                            Järjestyssäännöt 1.4 2009 alkaen

 

Sen lisäksi, mitä lait ja asetukset määräävät, tulee talon asukkaiden noudattaa seuraavia ohjeita.

 

Yleinen järjestys

 

Jokaisen talon asukkaan on noudatettava puhtautta, hyvää järjestystä ja hyviä tapoja. Joka likaa tai vahingoittaa talon omaisuutta tai joka aiheuttaa rakenteiden tärvelemistä, seinien raapimista tai muuta vahinkoa, hän on heti velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vahingon uhalla, että korjaus suoritetaan asianomaisen kustannuksella.

 

Ulko-ovet

 

Ulko- ovet pidetään lukittuina klo 18.00 – 06.00. Sen, joka tuona aikana laiminlyö sulkea oven on vastattava tästä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Hissit

 

Hissiä vahingoittavan tavaran (esim. muuttotavara, suurehkot kollit) kuljetus hississä on kielletty. NEUVOKAA LAPSIA HISSIN KÄYTÖSSÄ.

 

Porraskäytävät ja parvekkeet

 

Porras- ja kellarikäytävissä ei saa säilyttää tavaroita eikä sitä saa käyttää kokous-, oleskelu- tai lasten leikkipaikkana. Pyörät, kelkat, lastenvaunut ja muut ulkoiluvälineet on säilytettävä niille varatuissa paikoissa.

Portaiden siisteyteen nähden on lisäksi otettava huomioon, ettei huoneita tuuleteta portaisiin, ettei vaatteita pölytetä eikä harjata portaissa, ettei koirien ja kissojen anneta aiheuttaa porraskäytävien ja parvekkeiden likaantumista ja ettei parvekkeita saa käyttää säilytyspaikkana siten, että esineet näkyvät ulospäin.

Vanhempien tulee kiinnittää erityistä huomiota lastensa käyttäytymiseen porraskäytävissä ja talon yhteisissä tiloissa.

 

Asuinhuoneet

 

Myös päivisin muita asukkaita häiritsevää melua on vältettävä. Naapurihuoneistoon kuuluva äänekäs esiintyminen on kielletty klo 20.00 ja klo 8.00 välisenä aikana. Eräiden perhejuhlien ym. sattuessa sallitaan poikkeus edelliseen, jos tilaisuudessa esiinnytään kohtuutta noudattaen ja asiasta ilmiotetaan ennakolta huoneistoa ympäröiville naapureille. Klo 22.00 jälkeen ei sallita sellaista äänen käyttöä joka kuuluu naapurihuoneistoon.

 

Siivous

 

Mattojen, vuodevaatteiden ym. puhdistaminen ja pölyttäminen on suoritettava siivousparvekkeilla tai sitä varten varatuilla paikoilla. Ikkunoista ja asunnon parvekkeilta on kaikenlainen pölyttäminen kielletty.

Parvekkeilta veden laskeminen ylivuotoputkesta on ehdottomasti kielletty.

 

Kylpyhuoneet

 

Klo 22.00 jälkeen tulisi välttää kaikkea veden juoksuttamista ja vaatteiden ym. pyykin peseminen kylpyhuoneissa on klo 22.00 - 7.00 kielletty.

 

Roskat ja jätteet

 

Roskat ja jätteet on vietävä pihalle niille varattuihin jätesäiliöihin. Jätteet tulee kierrättää mahdollisuuksien rajoissa. Isoissa ja painavissa jätteissä on pyydettävä apua huoltomieheltä, joka toimittaa ne niille kuuluville paikoille. Kiinteitä jätteitä ei saa heittää asuntojen viemäreihin. Huoneistojen ikkunoista ja parvekkeilta ei saa heittää mitään.

 

Urheiluvälinevarasto

 

Polkupyörät ja urheiluvälineet säilytetään urheiluvälinesuojassa. Pihalle saa polkupyörät jättää vain polkupyörätelineisiin. Moottoripyöriä ei saa viedä talojen suojiin. Leikkivälineitä ei saa jättää porras-käytäviin, niiden eteen eikä muuallekaan pihamaalle.

 

Nurmikot

 

Nurmikkoja on suojeltava varsinkin keväisin ja syksyisin. Vanhempia pyydetään valvomaan, etteivät lapset käytä nurmikkoa pallokenttänään.

 

Autot ja moottoripyörät

 

Autojen ja moottoripyörien pysäköinti on sallittu vain niitä varten merkityille pysäköintipaikoille. Pihakäytävät ovat pelastusteitä.

 

Muutot ja poissaolot

 

Asuinhuoneen haltija on velvollinen ilmoittamaan huoneistoon tulevat ja sieltä pois muuttaneet henkilöt huoltoyhtiöön. Mikäli asukkaat ovat huoneistoistaan pois yhtäjaksoisesti kolme päivää pitemmän ajan, pyydetään siitä ilmoittamaan huoltomiehelle. Muuttoilmoituksia saa huoltomieheltä.

 

Muita määräyksiä

 

Keskuslämmitys-, vesi- tai lämpöverkostossa ilmenevät vuodot sekä muut esiintyvät viat on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle.

Luonnossa eläviä eläimiä ei saa ruokkia ikkunoista, parvekkeilta eikä muuallakaan yhtiön alueella.

Oven avaamisesta on huoltomies oikeutettu perimään sovitun summan.

HUONEISTOISSA TEHTÄVÄ REMONTTI; KUTEN PORAUS; NAULAUS; SAHAUS TAI MUU ÄÄNEKÄS TYÖ ON LOPETETTAVA VIIMEISTÄÄN KLO 20.00. HUONEISTOT OVAT TARKOITETTU ASUTTAVAKSI, EIVÄT VERSTAIKSI.

 

 

 

                                                                       As. Oy Raskinpuisto

 

                                                                                       Hallitus